Samtalsgrupper för sörjande

I Svenska kyrkan i Haninge har vi samtalsgrupper för dig som har mist en anhörig eller vän. Tillsammans hjälps vi åt att sätta ord på och bearbeta sorgen.

Har du mist en anhörig eller nära vän? Sorgen och saknaden är unik för alla människor men att träffa andra i liknande situationer kan vara en hjälp.

I Svenska kyrkan i Haninge finns möjlighet att delta i en samtalsgrupp för dig som genomgår en sorgeprocess. Här finns plats för sorg, tankar och funderingar. Vi samtalar om sorgen och saknaden, om begravningen, tiden före och efter dödsfallet under sju tillfällen i S:t Eskils kyrka i Handen. Nya grupper startar regelbundet.

Sorgegrupp hösten 2020
Startdatum: 8 oktober
Tid och plats: torsdagar kl. 14-16 i S:t Eskils kyrka
Ledare: Eija Alpimaa Magnusson och Janine Wenzel

Anmälan senast den 1/10
till: annette.tovinge@svenskakyrkan.se

Kontaktperson: Eija Alpimaa Magnusson, präst, eija.a.magnusson@svenskakyrkan.se , 08-555 670 53

Se fler stödfunktioner i Stockholms stift