Retreat

Tid för tystnad, eftertanke, bön och reflektion. Retreat innebär att dra sig tillbaka, tillsammans. Tystnaden bryts av meditation eller mässor. Välkommen att hitta din plats för vila.

Vi välkomnar dig till en dag i stillhet. 
Tid för tystnad, eftertanke, bön och reflektion för din återhämtning och kraftsamling. Under dagen ingår musikmeditation, målning, lunch och andakt.
Retreaterna är kostnadsfria.


Datum för kommande retreater:

Gammelgården, Dalarö
Lördag 13/8, kl 9 - 17

Dagens program:
kl 9 - Samling
kl 10 - Meditation
kl 11 - Möjlighet att måla i lugn och ro
kl 12.30 - Lunch
kl 13.30 - Meditation
kl 14.30 - Fortsättning måleri i lugn och ro
kl 16 - Nattvard i kyrkan
kl 16.30-17 - Avslutning i Gammelgården


Sista anmälningsdag 5 augusti
Skicka din anmälan till:
elisabet.hogberg@svenskakyrkan.se

 

Vendelsö kyrka
Söndag 25/9 kl 9.30 - 15
Tema:
’Hälsobrunn’ - var hämtar du din kraft ifrån, källan till liv?
Välkommen med anmälan senast 14 sep.
Ledare:
Beatrice Nyberg, präst
Marie Lee Sylvendahl, musiker

Sista anmälningsdag 14 sep
Skicka din anmälan till:
beatrice.nyberg@svenskakyrkan.se eller marie.lee.sylvendahl@svenskakyrkan.se