Foto: Gunnar Hellsing/IKON

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Svenska kyrkan i Haninge välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen t ex rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om hur vi hanterar handlingar

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Vanliga frågor och svar

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du använder Swish för betalning hos oss

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du interagerar med oss på sociala medier

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du bokar en av våra lokaler

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du är med i en av våra vuxengrupper

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du ska konfirmeras hos oss

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om ni ska viga er hos oss

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

GDPR - Om du ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter

Så här behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss i Haninge pastorat.

GDPR - E-post

Så här behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss i Haninge pastorat.

Så här hanterar vi foton i Haninge pastorat

GDPR - Foto och film

Så här hanterar vi foton i Haninge pastorat

Så här behandlar vi dina uppgifter om du anmäler dig på en kurs som Haninge pastorat anordnar.

GDPR - Kursanmälan

Så här behandlar vi dina uppgifter om du anmäler dig på en kurs som Haninge pastorat anordnar.

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst inom Haninge pastorat.

GDPR - Jobbansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst inom Haninge pastorat.

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
     

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

KONTAKT 

Om du har frågor om Haninge pastorats behandling av dina personuppgifter, hör av dig till dataskyddsombud  Erika Malmberg tel. 072-549 64 34, dataskyddsombud@intechrity.se