Meny

Vi ställer om och ställer upp i Coronatid

Kyrkan står för trygghet och stabilitet i orostider. Den öppna folkkyrkan tar emot din oro. Du ska kunna komma till oss för bön, ljuständning, reflektion och med dina frågor. Därför är kyrkorna öppna. Vi både bokar och genomför dop, vigsel och begravning - Men med vissa begränsningar just nu. Läs mer>>

DENNA SIDA UPPDATERAS KONTINUERLIGT (Senast 3/4)

Svenska kyrkan i Haninge tar oron över coronaviruset på allvar. Vi ställer inte in - utan vi ställer om.

I rådande pandemiläge har Stockholm Stift beslutat ställa in gudsstjänstfirandet i våra kyrkor från den 2 april. Haninges kyrkor kommer dock alltid att vara öppna för dig som vill komma och tända ett ljus, be en bön eller bara reflektera en stund i lugn och ro. Gudstjänst kommer vi alltid att fira men i nya former. Vi planerar för att sända vissa av våra Haninge-gudstjänster på nätet i påsk. Mer om detta längre fram här på hemsidan.

Med hänsyn till varandra ber vi dig därför stanna hemma om du känner dig sjuk eller har minsta symtom på luftvägsinfektion, även lindriga. Det gäller framförallt dig som har underliggande sjukdomar eller tillhör en riskgrupp som äldre 70+. Vi ber dig ta ansvar för din egen hälsa och för att begränsa din egen smittspridning så att alla kan känna sig trygga.

Öppen kyrka för dig
Välkommen till öppen kyrka kl.10-14 varje vardag med spontana andakter under denna tid. Samtliga sammankomster maximerade till  50 deltagare (inkl personal). Verksamhet förutom kyrkliga handlingar som dop, vigsel, begravning, begravningsverksamhet och gudstjänster är för närvarande pausade. För dig som stannar hemma, oavsett skäl, hittar du pastoratets andakter på nätet här>> Länk till Youtube.

När du vill prata
Det är fullt förståeligt att känna sig orolig och vi finns här för dig precis som vanligt. Kontakta oss gärna om du vill prata och få stöd. Ring, mejla eller chatta eller kom förbi på Öppen kyrka kl.10-14 varje vardag.

Du kan även ringa direkt till en präst eller diakon i Haninge om du har behov av att samtala - varje vardag mellan 8-17 på telefon 08-555 67099.

Präster i Haninge pastorat
Diakoner i Haninge pastorat

Svenska kyrkans jourhavande präst  alla dagar kl 17.00 och 08.00
Svenska kyrkans chatt 
Chatten är öppen söndag-torsdag kl 20.00-24.00

Om du har frågor eller funderingar kring Coronaviruset så hänvisar vi till www.folkhalsomyndigheten.se eller ring 113 13.

Vi följer rekommendationer och beslut
Förutom att följa de direktiv som ges av myndigheterna (max 50 personer inkl personal) så väljer vi även att den närmaste tiden:

-Undvika handslag i möten med varandra och i samband med fridshälsningen. Istället kan man hälsa med lyft högerhand eller lägga handen på hjärtat.
-Påminna alla som tjänstgör vid nattvarden och övriga sammankomster om extra god handhygien genom handtvätt.
-att ha utökat städning av öppna ytor.
-Nattvarden delas ut på hygieniskt sätt som ansvarig präst instruerar. Det är även fullt tillräckligt att ta emot nattvarden ”under en gestalt” , alltså enbart brödet.

När du firar nattvard
Nattvard tas enligt prästens instruktion. Föredrar du att ta emot endast brödet är det naturligtvis också helt i sin ordning. Vi anpassar fridshälsningen och undviker handhälsning.  

Servering av mat
I den mån vi har matservering uppmanar vi till god handhygien och tillhandahåller handsprit.

Våra verksamheter
Med anledning av den ökade smittorisken pausas nu verksamheterna tills vidare, med undantag för dop, vigsel och begravningsverksamhet. Vi håller dock våra kyrkorum öppna (se ovan). 

Din kyrka är med andra ord öppen för dig! 

Hälsningar Kyrkoherde Krister Stenberg
och alla medarbetare i Svenska kyrkan i Haninge