Öppna rum

Vårens öppna rum har temat "ensamhet och hopp" och vi möts till största delen digitalt. Tre digitala föreläsningar, en digital workshop och förhoppningsvis kan vi mötas "på riktigt" till en härlig dag med skapande, rörelse och måleri fram i juni. Här är vårens program!

Tema: ENSAMHET och hopp

Den självvalda ensamheten är vilsam och stärkande, och behövs för att kroppen ska kunna återhämta sig. Men så finns den ofrivilliga ensamheten – farlig för hälsan och svår att prata om. Att känna sig omtyckt och accepterad av en liten grupp människor, är ett grundläggande biologiskt behov att ta på största allvar. Under pandemiåret som ligger bakom, har ensamheten tyvärr fördjupats för många. Därför blir temat i Öppna rum denna vår just ensamhet – men också hopp! Hopp om att ensamhet kan brytas, hopp om nya impulser genom tre spännande föreläsningar och hopp om nya möten på de sätt som är möjliga.

Lördag 10 april kl 10-16. Vi behöver livsmod mer än vi behöver trygghet, har Martin Lönnebo sagt. Livsmod handlar om att våga leva våra liv. För flera av oss har pandemin indirekt eller direkt adresserat existentiella frågor; Hur vill jag leva mitt liv? Vad är det som egentligen är viktigt? 
Vi närmar oss ämnet mod och livsmod utifrån teori blandat med övningar som t ex bild, meditation och reflekterande samtal. P.g.a covid-19 genomförs kursen via zoom och du får en länk skickad till dig innan kurstillfället.
Kursledare är Ann Thörnblad, diplomerad psykosyntesterapeut, skribent och meditationslärare. Anmälan till: ann.thornblad@svenskakyrkan.se

10/4 Digital workshop: Livsmod

Lördag 10 april kl 10-16. Vi behöver livsmod mer än vi behöver trygghet, har Martin Lönnebo sagt. Livsmod handlar om att våga leva våra liv. För flera av oss har pandemin indirekt eller direkt adresserat existentiella frågor; Hur vill jag leva mitt liv? Vad är det som egentligen är viktigt? Vi närmar oss ämnet mod och livsmod utifrån teori blandat med övningar som t ex bild, meditation och reflekterande samtal. P.g.a covid-19 genomförs kursen via zoom och du får en länk skickad till dig innan kurstillfället. Kursledare är Ann Thörnblad, diplomerad psykosyntesterapeut, skribent och meditationslärare. Anmälan till: ann.thornblad@svenskakyrkan.se

Söndag 13 juni kl 10-17.30 i Österhaninge kyrka och församlingshem. Vi tillbringar en kreativ och spännande dag tillsammans för påfyllnad, energi och återhämtning. På ett lekfullt och tillåtande sätt utforskar vi våra möjligheter till samspel i rörelse och skapande. Inga förkunskaper krävs. Klä dig både för rörelse och för att kunna skapa. Ledare: Annika Wällstedt, leg sjukgymnast, dans- och rörelseterapeut, Maria Bryntse, hantverkspedagog. Ingen kostnad. Begränsat antal deltagare. Anmälan senast 31/5 till maria.bryntse@svenskakyrkan.se

Kreativ dag: SkapAnde i rörelse och bild

Söndag 13 juni kl 10-17.30 i Österhaninge kyrka och församlingshem. Vi tillbringar en kreativ och spännande dag tillsammans för påfyllnad, energi och återhämtning. På ett lekfullt och tillåtande sätt utforskar vi våra möjligheter till samspel i rörelse och skapande. Inga förkunskaper krävs. Klä dig både för rörelse och för att kunna skapa. Ledare: Annika Wällstedt, leg sjukgymnast, dans- och rörelseterapeut, Maria Bryntse, hantverkspedagog. Ingen kostnad. Begränsat antal deltagare. Anmälan senast 31/5 till maria.bryntse@svenskakyrkan.se