Luciafirande 12-13/12

Välkommen att fira lucia i Svenska kyrkan i Haninge.