Kyrkoval 2021 - demokrati i kyrkan

Söndag 19 september är det val i Svenska kyrkan. Förra gången, 2017, röstade en miljon medlemmar om hur Svenska kyrkan ska styras. Här får du veta mer om hur valet går till.

En demokratisk organisation

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Vi är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har människor en möjlighet att påverka.  

När Svenska kyrkan går till val fungerar det på samma sätt som i ett val till kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade nomineringsgrupper. Vissa grupper finns bara lokalt medan andra finns över hela landet.

För att rösta i kyrkovalet behöver du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. 

Kyrkovalet 2021 äger rum söndag 19 september -
Förtidsröstning från 6 september.