Natur, skog, träd och höst i Sverige.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Ansträngd ekonomi? Sök medel!

Under september har du möjlighet att få hjälp med ansökan om fondmedel och samtal om ekonomifrågor i Svenska kyrkan i Haninge.

Vi finns på plats i:


Västerhaninge församlingshem
Onsdag 15/9 och 22/9 kl 13-15

Brandbergens seniorcenter
Torsdag 16/9 och 23/9 kl 13-15

S:t Eskil kyrka
Fredag 17/9 och 24/9 kl 10-12

Jordbro kyrka 
Måndag 20/9 och 27/9 kl 13.30-15.30

 

För att vi ska kunna hjälpa till med ansökningar måste du ha med dig alla uppgifter i listan nedan. Uppgifter och intyg behövs för alla boende i hushållet, vuxna såväl som barn. Det går inte att komplettera ansökan i efterhand och uppgifterna får inte vara äldre än tre månader.

 1. Familjebevis
  Det måste vara familjebevis och inte någon annan typ av personbevis. Beställs från Skatteverket, tel. 0771–567 567 eller www.skatteverket.se. 
 2. Specifikationer på inkomster före skatt
  Lönespecifikation, a-kassa, föräldrapenning, pension
  Sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning
  Försörjningsstöd
  CSN, studiebidrag, studielån
  Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg
  Omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning
  Livränta
  Andra inkomster
 3. Inkomstdeklaration
  Senaste inkomstdeklaration, alla fyra sidorna. Om deklaration saknas kan ”utdrag ur beskattningsregistret” beställas från Skatteverket, tel. 0771–567 567 eller på www.skatteverket.se. Det går också bra med slutskattebesked.
 4. Hyresavi och utgifter
  Inneboendeavtal krävs om du är inneboende eller om du har en inneboende.
  Vid andrahandsboende krävs andrahandskontrakt och kopia på hyresavi.
  A-kassa/fackavgifter, CSN lån och årsbesked, barnomsorg/hemtjänst/underhåll.
 5. Tillgångar och skulder
  Aktuell kontoöversikt från bank/banker inklusive eventuellt fondsparande och andra värdepapper (exempelvis ägande, egendom). Årsbesked från bank/banker går också bra.
 6. Vid ansökan om bidrag till tandvård eller glasögon måste kostnadsförslag bifogas
 7. Om du har god man eller förvaltare ska registerutdrag om detta tas med.

 

Har du frågor, kontakta:
Camilla Persson, diakon. Tel: 08-555 670 79