Foto: Magnus Aronson/IKON

Aktuellt i Haninges kyrkor gällande Covid-19

Äntligen får vi ses och fira gudstjänst igen! För att minimera smittspridning innebär det dock fortsatta begränsningar i våra kyrkorum. Till och med den 28 september är maxantal 15-50 deltagare beroende på vilken kyrka som avses. Se här vad som gäller:

Det här gäller för dig som brukar besöka gudstjänster, verksamheter eller har en bokning i Haninges kyrkor.

Din kyrka är öppen! Svenska kyrkan i Haninge har hållit öppet under hela pandemin. I tider av oro står din kyrka stabilt tillgänglig när helst du behöver. Kyrkorummen är öppna för ljuständning, bön och enskild andakt. Vi håller begravningar, vigslar och dop som tidigare - men anpassar oss givetvis till gällande beslut om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Myndigheternas rekommendationer är att vi fortsatt ska hålla avstånd, god handhygien och undvika trängsel. Från i somras gäller dock nya förutsättningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Direktiv t.o.m. 28 september

Inomhus med anvisad sittplats - Högst 50 deltagare.
För att följa FHMs riktlinjer framgår nedan exakt tillåtet antal i pastoratets lokaler (15-50 personer beroende på kyrkorum).
-Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
-Antalet deltagare i ett och samma sällskap kan uppgå till högst 8  personer.
-Om ett sällskap uppgår till fler än åtta deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst åtta deltagare i varje.  ​

Max antal deltagare (exkl. 3 personal) i våra kapell och kyrkorum. Var vänlig respektera personalens anvisningar. Vi värnar om dig!
Dalarö kyrka: 25
Dalarö kapell: 10 
Jordbro kyrka: 25 
Muskö kyrka: 30 
Ornö kyrka: 30
S:t Eskils kyrka: 50
Tungelsta kyrka: 50 
Vendelsö Kyrka: 15 (enbart kyrkorum)
Västerhaninge kyrka: 35
Västerhaninge kapell: 10
Utö kyrka: 50 
Österhaninge Kyrka: 40 
Österhaningesalen: 50

För dopkalas och minnesstund max antal deltagare (exkl. 3 personal) i våra lokaler.
Gammelgården, Dalarö: 25
S:t Eskil, Handen, församlingssalen : 25
S:t Eskil, Handen, allrummet: 42
Västerhaninge församlingshem: 40
Tungelsta kyrkas församlingshem: 40
Vendelsö kyrkas kyrktorg: 20
Vendelsö kyrka, nedre botten: 10
Österhaninge församlingshem nb: 32
Österhaninge församlingshem 1tr: 28

Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. 

Nya direktiv från och med 29 september 2021 - Från detta datum hävs ovanstående deltagarbegränsningar i våra lokaler och kyrkorum. Vi uppmanar dock alla till att visa fortsatt hänsyn,  hålla god handhygien och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Både pandemin, sedvanliga influensor och höstförkylningar lär vi få fortsätta leva med. Folkhälsomyndigheten utreder även eventuella restriktioner mot ovaccinerade - om dessa införs återkommer vi med besked på denna sida.

Din kyrka finns även på webben! Vi sänder helgandakter, gudstjänster och musikinslag digitalt även om de digitala andakterna tar en paus över sommaren. Allt finns på Svenska kyrkan i Haninges YouTube-kanal som du når härifrån webben. Se digitala gudstjänster och andakter.

Vi uppdaterar denna sida löpande. Vid nya regeringsbeslut samt myndighetsrekommendationer kan ovanstående komma att ändras.