Foto: Steve Halama/Unsplash

Haninges kyrkor i Corona-tid

Vad innebär regeringsbeslut och myndighetsrekommendationer för dig som brukar besöka gudstjänster, verksamheter eller har en bokning i Haninges kyrkor?

Din kyrka är öppen! Svenska kyrkan i Haninge håller öppet och finns såklart tillgänglig för alla som bor och verkar i Haninge på olika sätt. Kyrkorummen är öppna för ljuständning, bön och enskild andakt. De begravningar, vigslar och dop som bokas genomförs - men behöver anpassas till gällande beslut om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Den 24 november 2020 blev vi tvungna att begränsa antalet närvarande till 8 personer (exkl. personal på 1-3 personer) vid kyrkliga handlingar. Detta eftersom kyrkliga handlingar som dop och vigsel omfattas av det nya förbudet enligt ordningslagen.

För begravningsceremonier har medgetts ett undantag i beslutet; där begränsas antalet deltagare till max 20 personer exkl personal (en präst, en musiker, en vaktmästare). Minnesgudstjänst efteråt i kyrkan lokaler är dock begränsad till 8 personer eftersom det är normerande för hela samhället just nu. Vi ber dig kontakta oss om du har frågor angående detta eller för ombokning till nytt datum.

Kyrkorummens gudstjänster, lunchmusik med mera är pausade till och med den 31 januari. Men kyrkorna är öppna för ljuständning, bön och enskild andakt. För öppettider och platser se nyheten om Öppen kyrka här på startsidan på webben. Aktuell verksamhet för våren kommer att uppdateras här på webben så snart vi vet mer. 

Din kyrka finns på webben! Vi sänder helgandakter, gudstjänster och musikinslag digitalt. Allt finns på Svenska kyrkan i Haninges YouTube-kanal som du når härifrån webben. Se digitala gudstjänster och andakter och  digital musik i jul och nyår

Vi uppdaterar denna sida löpande.