Haninges kyrkor från juni 2021

Äntligen får vi fira gudstjänst igen. Från den första juni inträdde lättnader för allmänna sammankomster. För att minimera smittspridning innebär det dock fortsatta begränsningar i våra kyrkorum - maxantal är 15-50 deltagare beroende på vilken kyrka som avses. Se här vad som gäller:

Det här gäller för dig som brukar besöka gudstjänster, verksamheter eller har en bokning i Haninges kyrkor.

Din kyrka är öppen! Svenska kyrkan i Haninge har hållit öppet under hela pandemin. I tider av oro står din kyrka stabilt tillgänglig när helst du behöver. Kyrkorummen är öppna för ljuständning, bön och enskild andakt. Vi håller begravningar, vigslar och dop som tidigare - men anpassar oss givetvis till gällande beslut om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Nya direktiv från och med 1 juni 2021 
Myndigheternas rekommendationer är att vi fortsatt ska hålla avstånd, god handhygien, umgås i en liten krets och undvika trängsel. Från och med 1 juni gäller dock nya förutsättningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Grundregeln är fortfarande 8 deltagare, och 20 deltagare vid begravningsgudstjänster.

Under vissa förutsättningar kan man vara fler:
-50 deltagare vid tillställningar inomhus med anvisad sittplats. OBS att det antalet måste justeras nedåt med hänsyn till lokalens storlek samt smittspridningsrisken för sammankomsten. 
-100 deltagare vid tillställningar utomhus.
-500 deltagare vid tillställningar utomhus med anvisad sittplats. 

Förutsättningar för de olika deltagarantalen:

Inomhus utan anvisad sittplats
Högst 8 deltagare, eller högst 20 deltagare vid begravning, detta omfattar tills vidare även dopkaffe och minnesstund i Haninge Pastorat eftersom antalet fortfarande är normerande i samhället enligt myndigheternas direktiv.

Inomhus med anvisad sittplats - Högst 50 deltagare.
För att följa FHMs riktlinjer framgår nedan exakt tillåtet antal i pastoratets lokaler (15-50 personer beroende på kyrkorum).
-Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
-Antalet deltagare i ett och samma sällskap kan uppgå till högst fyra personer.
-Om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst fyra deltagare i varje.  ​

Max antal deltagare (exkl. 3 personal) i våra lokaler och kyrkorum från 1/6. Var vänlig respektera personalens anvisningar. Vi värnar om dig!
Dalarö kyrka: 25
Dalarö kapell: 10 
Jordbro kyrka: 25 
Muskö kyrka: 30 
Ornö kyrka: 30
S:t Eskils kyrka: 50
Tungelsta kyrka: 50 
Vendelsö Kyrka: 25 inkl. torget (15 enbart kyrkorum)
Västerhaninge kyrka: 35
Västerhaninge kapell: 10
Utö kyrka: 50 
Österhaninge Kyrka: 40 
Österhaningesalen: 50 

Din kyrka finns även på webben! Vi sänder helgandakter, gudstjänster och musikinslag digitalt. Allt finns på Svenska kyrkan i Haninges YouTube-kanal som du når härifrån webben. Se digitala gudstjänster och andakter.

Vi uppdaterar denna sida löpande. Vid nya regeringsbeslut samt myndighetsrekommendationer kan ovanstående komma att ändras.