Foto: Steve Halama/Unsplash

Haninges kyrkor i Corona-tid

Regeringsbeslutet om allmänna sammankomster från och med 24 november. Vad innebär det för dig som brukar besöka gudstjänster eller verksamheter i Haninges kyrkor?

Svenska kyrkan i Haninge kommer fortsatt att hålla öppet och finnas tillgänglig för alla som bor och verkar i Haninge på olika sätt. De begravningar, vigslar och dop som är bokade kommer att genomföras - men behöver anpassas till regeringsbeslutet (20/11) om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från den 24 november måste vi tyvärr begränsa antalet närvarande till 8 personer (inkl. personal på 1-3 personer) vid kyrkliga handlingar. Detta eftersom kyrkliga handlingar som dop och vigsel omfattas av det nya förbudet enligt ordningslagen.

För begravningsceremonier har medgetts ett undantag i beslutet; där begränsas antalet deltagare till max 20 personer inkl personal. Minnesgudstjänst efteråt i kyrkan lokaler är dock begränsad till 8 personer eftersom det är normerande för hela samhället just nu. Vi ber dig kontakta oss om du har frågor angående detta eller för ombokning till nytt datum i vår.

Fredagens beslut innebär även att gudstjänster, lunchmusik med mera pausas för en månad framåt. Men kyrkorna kommer att vara öppna för ljuständning, bön och enskild andakt. För öppettider och platser se nyheten om Öppen kyrka här på startsidan på webben. Barn- och ungdomsverksamhet ställer om till mindre grupper (max 8) samt mer utomhusverksamhet. Se nyheten om denna verksamhet här på webben.

Vi kommer att sända en digital helgandakt kl.18 varje fredag samt en gudstjänst varje söndag i advent kl.11, dvs från den 29/11. Dessa kommer att läggas på Svenska kyrkan i Haninges YouTube-kanal som du når härifrån webben.

Vi kommer löpande att uppdatera denna sida.