Meny

GDPR - Fotografier

Så här hanterar vi foton i Haninge pastorat

Vi använder inte fotografier i vår kommunikation eller profilering utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.
Haninge pastorat ger ut tidskriften Andrum samt publicerar webbplatsen svenskakyrkan.se/haninge vilka båda har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. De lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (t ex namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Självfallet tar Haninge pastorat vederbörliga hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten. Foton som sparas i Haninge pastorats bildarkiv är inte sökbara via personuppgifter.