Präster och diakoner

präster i Svenska kyrkan i Haninge

Kyrkoherde Haninge pastorat: Krister Stenberg, 08-555 670 23
Bitr.kyrkoherde: Eva-Britt Löf Hansson, 08-500 658 87
Områdespräst Öst, Yvonne Iversen, 08-55567019
Områdespräst Väst, Katarina In de Betou, börjar 7/7


Övriga präster/komministrar

Jael Ahlin, marinpastor, 08-500 658 96

Eva Abragi, 08-555 670 61

Eija Alpimaa Magnusson, 08-55567053

Elisabet Högberg, 08-555 670 52

Minna Huhkamo, 08-555 670 11

Yvonne Iversen, 08-555 670 19

Katarina Mourath, 08-555 670 06

Attila Neumerker, 08-555 670 64

Jonatan Mattsson, 08-500 658 57

Sara Engström Möller, 08-500 658 58

Carl Henrik Widlund, 08- 555 670 62

 

Diakoner i Svenska kyrkan i Haninge

Chef Diakoni, Camilla Persson, 08-555 67079
Diakon Jordbro kyrka, Janine Wenzel, 08-555 670 31
Diakon Jordbro kyrkaMalin Persson, 08-555 670 16
Diakon S:t Eskil kyrka, Helen Cosini, 08-555 670 69
Diakon Västerhaninge kyrkaUlrika Johansson, 08-500 658 59 
Diakoniassistent Vallakyrkan/Kryckan, Carina Ekman, 08-555 670 24