Meny

Präster och diakoner

präster i Svenska kyrkan i Haninge

Kyrkoherde Haninge pastorat: Krister Stenberg, 08-555 670 23
Bitr.kyrkoherde: Eva-Britt Löf Hansson, 08-500 658 87
Distriktspräst Dalarö, Ornö, Utö kyrka: Per Hilmer Larsson, 08-501 529 91 Distriktspräst S:t Eskils kyrka: Hanna Lönneborg, 08-555 670 58
Distriktspräst Jordbro kyrka: Carl Henrik Widlund, 08-555 670 62
Distriktspräst Vendelsö kyrka: Eva Abragi, 08-555 670 61
Distriktspräst Västerhaninge, Tungelsta, Muskö kyrka: Jonatan Mattsson, 08-500 658 57


Övriga präster/komministrar

Jael Ahlin, marinpastor, 08-500 658 96
Eija Alpimaa-Magnusson, 08-55567053
Elisabet Högberg, 08-555 670 52
Minna Huhkamo, 08-555 670 11
Katarina Mourath, 08-555 670 06
Attila Neumerker, 08-555 670 64
Sara Engström-Möller, 08-500 658 58 

Diakoner i Svenska kyrkan i Haninge

Diakon Jordbro kyrka, Janine Wenzel, 08-555 670 31
Diakon Jordbro kyrkaMalin Persson, 08-555 670 16
Diakon Vendelsö kyrka, Helen Cosini, 08-555 670 69
Diakon Västerhaninge kyrkaUlrika Johansson, 08-500 658 95
Diakon Västerhaninge kyrkaEva Novotny, 08-500 658 72
Diakon Vallakyrkan/Kryckan, Marie Lundeborg, 08-555 670 66