Då många människor inte tar sig till kyrkan som vanligt under coronapandemin sänder många församlingar gudstjänster och andakter på webben som kan följas från hemifrån.
Daniel Jansson Brask är präst i Ludvika församling och sänder kvällandakt på församlingens Facebooksida
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Digitala gudstjänster och andakter

För närvarande är gudstjänsterna och andakterna digitala - ett sätt att få fira tillsammans trots att vi inte kan mötas i kyrkorna.