Någon tänder ljus i en svart ljuskrona.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Detta gäller från 12 januari

Nya restriktioner innebär att vi behöver begränsa antalet besökare till, beroende på kyrkorum, mellan 30 till 50. För att värna religionsfriheten kommer Svenska kyrkan i Haninge som tidigare inte att kontrollera vaccinationsbevis i kyrkan. Återigen får vi tillsammans hjälpas åt att begränsa smittspridningen. Tack!

Beslut från 12 januari
Från och med detta datum gäller skarpare riktlinjer för att minska smittspridningen. Förutom att undvika trängsel, hålla god handhygien, att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom så behöver vi hålla minst en meters avstånd i samtliga kyrkor. Ett sällskap på 8 personer får sitta tillsammans. Anvisad sittplats gäller. Religiösa sammankomster har fått undantag för att kunna genomföra exempelvis nattvard. Detta måste dock göras med bibehållet avstånd och med respekt för varandra. På grund av ovanstående måste vi minska maxantalet besökare. 

Deltagarbegränsning i Haninges kyrkor fr 12/1 tills vidare:

Dalarö kyrka: 35
Jordbro kyrka: 30
Muskö kyrka: 45
Ornö kyrka: 45
S:t Eskils kyrka: 50 inkl torget
Tungelsta kyrka: 50
Vendelsö Kyrka: 40 med torget
Västerhaninge kyrka: 50 med läktare
Västerhaninge kapell: 15
Österhaninge Kyrka: 50
Österhaningesalen: 50

I lokaler för exempelvis kyrkkaffe efter dop eller begravning gäller en begränsning på 20 personer, exkl personal.

Sammanfattningsvis: Du ska känna dig trygg i kyrkans verksamhet, vi fortsätter våra hygienrutiner och förväntar oss att alla deltagare och besökare visar varandra hänsyn.

Din kyrka är öppen! Svenska kyrkan i Haninge har hållit öppet under hela pandemin. I tider av oro står din kyrka stabilt tillgänglig när helst du behöver. Kyrkorummen har varit öppna för ljuständning, bön och enskild andakt. Vi håller begravningar, vigslar och dop som tidigare - men anpassar oss givetvis till gällande beslut om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Din kyrka finns även på webben! Vi sänder även helgandakter, gudstjänster och musikinslag digitalt även om de digitala andakterna tar en paus över sommaren. Allt finns på Svenska kyrkan i Haninges YouTube-kanal som du når härifrån webben. Se digitala gudstjänster och andakter.

Vi uppdaterar denna sida löpande. Vid nya regeringsbeslut samt myndighetsrekommendationer kan ovanstående komma att ändras.

Folkhälsomyndighetens hemsida>>

Tidigare beslut från 1 och 23 december
Från och med 1 december 2021 behövs en anpassning till nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Svenska kyrkan i Haninge anpassar även verksamheten efter de råd och anvisningar som uttrycks från Svenska kyrkan nationellt och Sveriges Kristna Råd.

Folkhälsomyndighetens nya åtgärder innefattar bestämmelser om hur allmänna samrka: 50mankomster och offentliga tillställningar inomhus kan genomföras med eller utan att visa upp ett vaccinationsbevis.

Svenska kyrkan i Haninge har också att ta hänsyn till rekommendationer från Svenska kyrkan nationellt genom ärkebiskopen Antje Jackelén och Sveriges Kristna Råd (SKR). Detta mot bakgrund att Svenska kyrkan och SKR anser att man aldrig ska behöva legitimera sig för att delta i en gudstjänst, oavsett i vilket trossamfund. Svenska kyrkan och SKR anser att ett uppvisande av vaccinationsbevis står i strid med denna grundläggande inställning. Att visa upp ett vaccinationsbevis skulle innebära att man legitimerar sig.

Om vaccinationsbevis inte ska krävas ska antalet deltagare begränsas till 100 personer. Därför har Svenska kyrkan i Haninge stannat vid ett beslut om en övre gräns på 100 personer vid gudstjänster, konserter och kyrkliga handlingar. Detta går på den linje som ärkebiskopen och SKR anger i den situation vi befinner oss i med ökad smittspridning.

Svenska kyrkan i Haninge ska förstås följa förordningen, liksom vi följer annan lagstiftning och andra förordningar som riksdagen stiftar eller myndigheter utfärdar. Samtidigt ska vi också värna religionsfriheten, som är grundlagsskyddad, genom att inte kräva vaccinationsbevis för gudstjänster eller annan verksamhet, till exempel konserter, som genomförs i våra kyrkor.

Folkhälsomyndigheten har aviserat fler restriktioner och förtydliganden. Tills vidare gäller max 100 besökare exklusive medverkande. Antalet kan vara än mindre i kyrkor som Dalarö respektive Vendelsö pga kyrkorummets storlek.

Tillsammans får vi än en gång hjälpas åt att begränsa smittspridningen av Covid-19. Vi stannar hemma vid förkylningssymptom, håller avstånd och god handhygien. Vi hälsar dig fortsatt välkommen även till det digitala kyrkorummet. Du når både adventsandakter och julmusik via hemsidan eller Svenska kyrkan i Haninges Youtube-kanal. Där flödar både Guds ord och magiska toner – helt utan begränsningar.

Krister Stenberg, kyrkoherde

Ps. För övrigt innebär Folkhälsomyndigetens alternativ med vaccinationsbevis INTE med nödvändighet att fler deltagare kan tillåtas i kyrkorummen. Detta för att större avstånd då måste hållas mellan deltagarna.