Gudstjänster och mötesplatser

Vi vill att barn i alla åldrar ska ha möjlighet att delta i en gudstjänst på sina egna villkor tillsammans med förälder eller annan vuxen. Välkommen till gudstjänster och vardagsgemenskaper anpassade för barn och familj.

Upplevelsegudstjänst i Handen
S:t Eskils kyrka
Under en upplevelsegudstjänst blir gudstjänstrummet verkligen barnens rum. Vi rör oss fritt till orgelmusiken, får känna på vattnet i dopfunten, rita, sjunga, använda rytminstrument. När vi ber blåser vi såpbubblor för att symbolisera att bönerna stiger upp till Gud. Gudstjänsten är uppbyggd kring de fysiska upplevelserna – sitta på golvet, höra, röra, smaka – att uppleva med alla sinnen. 
Tisdagar kl 10. För aktuella datum, se kalendariet. 

Småbarnsgudstjänst i Jordbro
Jordbro kyrka
En gudstjänst med bön, sång och upplevelser - allt anpassat för de yngsta barnen. Gudstjänsten är öppen för alla och efteråt är det fika och lek. 
Fredagar kl 10 i Jordbro kyrka, följande datum:  4/9, 9/10, 6/11, 10/12

Vardagsgudstjänst i Vendelsö 
Tisdagar kl 15.30, Onsdagar kl 15.30, Torsdagar kl 10. För aktuella datum, se kalendariet. 

Mötesplatser för barn och föräldrar

Vi ses tillsammans en vardagskväll efter dagis, skola och jobb. Äter ihop, umgås, pysslar/leker och deltar i en andakt eller gudstjänst anpassade för små och stora. Välkommen!

MiniMaxi-dagar
S:t Eskils kyrka 
Torsdagar kl. 16.00-18.30, datum: 10/9, 8/10, 5/11, 3/12.
Pyssel, mat, sång och andakt för vuxna och barn tillsammans. Pysslet är anpassat från 3 år. Anmälan krävs: haninge.ung@svenskakyrkan.se 
Kontakt: catharina.ekeberg@svenskakyrkan.se 08-555 670 45

barnet har en särställning i kristen tro

I Svenska kyrkan vill vi verka för barnets bästa. Barnet har en särställning i kristen tro. I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.
Svenska kyrkans barnkonsekvensanalys