Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14, 13638 Handen Postadress: BOX 113, 13622 Haninge Telefon: +46(8)55567000 E-post till Svenska kyrkan i Haninge

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Barnen i kyrkan

Varje vecka samlas flera hundra barn för att delta i våra verksamheter. Här får barnen leka, lära känna kyrkans tro, kultur och traditioner. Vi har relativt små barngrupper som skapar trygghet och gemenskap.

Gudstjänster med och för barnen

Vi vill att barnen, oavsett ålder, ska få med sig en känsla av andlighet. Regelbundet inbjuds barn och föräldrar att tillsammans fira småbarnsgudstjänster, vardagsgudstjänster och upplevelsegudstjänster.

 

Upplevelsegudstjänst 

En relativt ny form av gudstjänst för barn. Då blir gudstjänstrummet verkligen barnens rum.  De får t ex röra sig fritt till orgelmusiken, känna på vattnet i dopfunten, rita, sjunga, använda rytminstrument. När vi ber blåser vi såpbubblor för att symbolisera att bönerna stiger upp till Gud.

Gudstjänsten är uppbyggd kring de fysiska upplevelserna – sitta på golvet, höra, röra, smaka – att uppleva med alla sinnen. Se Kalendarium längst ner på sidan för mer information.

barnet har en särställning i kristen tro

I Svenska kyrkan vill vi verka för barnets bästa. Barnet har en särställning i kristen tro. I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.
Svenska kyrkans barnkonsekvensanalys