Gudstjänster och mötesplatser

Vi vill att barn i alla åldrar ska ha möjlighet att delta i en gudstjänst på sina egna villkor tillsammans med förälder eller annan vuxen. Välkommen till gudstjänster och vardagsgemenskaper anpassade för barn och familj.

Upplevelsegudstjänst i Handen

Under en upplevelsegudstjänst blir gudstjänstrummet verkligen barnens rum. Vi rör oss fritt till orgelmusiken, får känna på vattnet i dopfunten, rita, sjunga, använda rytminstrument. När vi ber blåser vi såpbubblor för att symbolisera att bönerna stiger upp till Gud. Gudstjänsten är uppbyggd kring de fysiska upplevelserna – sitta på golvet, höra, röra, smaka – att uppleva med alla sinnen. 
Torsdagar kl 10 i S:t Eskils kyrka. För aktuella datum, se kalendariet. 

Mötesplatser för barn och föräldrar

Vi ses tillsammans en vardagskväll efter dagis, skola och jobb. Äter ihop, umgås, pysslar/leker och deltar i en andakt eller gudstjänst anpassade för små och stora. Välkommen!

MiniMaxi-dagar

S:t Eskils kyrka 
Torsdagar kl. 16.00-18.30, datum: 16/9, 14/10, 11/11, 16/12.
Pyssel, mat, sång och andakt för vuxna och barn tillsammans. Pysslet är anpassat från 3 år. Anmälan krävs: haninge.ung@svenskakyrkan.se 
Kontakt: catharina.ekeberg.ferm@svenskakyrkan.se 08-555 670 45

barnet har en särställning i kristen tro

I Svenska kyrkan vill vi verka för barnets bästa. Barnet har en särställning i kristen tro. I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.
Svenska kyrkans barnkonsekvensanalys