Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Högmässa med Jungfru Marie bebådelsespel

Enskede-Årsta församling


Söndag 24 mars 2019

11:00 • Årsta kyrka

Präst: Henrik Fergin
Musiker: Lars-Gunnar Sommarbäck
Musiker: Eva Tengelin
Text: Lukasevangeliet kapitel 1

Medverkande:
Herrens mor Maria: Matilda Sterby
Ängeln Gabriel: Hanna Tengelin
Sakarias: Erik Ljungqvist
Elisabeth: Brita Boati Unelius
Trumma/sång: Eva Tengelin
Manus och regi: Henrik Fergin och Eva Tengelin

Välkommen!