Prata med oss

Friluftsgudstjänst

Eslövs pastorat


Torsdag 10 maj 2018

09:00 • Skeglinge klockstapel

Präst: Magnus Persson
Musiker: Bengt Nilsson
Cantica Nova kören och Brasskvintett från Eslövsmusiken medverkar.