Personal & kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga anställda på Hammarö församling.

Kyrkoherde

Controller

Ida Dübeck

Hammarö församling

Controller

Kyrkogårdschef

Kansli

Löne- och ekonomiassistent

Informatör

Lena Dehlin

Hammarö församling

Informatör (vikarierande)

Präst

Diakon

Musiker

Kyrkvaktmästare

Pedagog

Församlingsassistent / Ungdom

Anna Larsson

Hammarö församling

Församlingsassistent / Ungdom

Husmor/Assistent i församlingsarbetet

Anna Trandem

Hammarö församling

Husmor/Assistent i församlingsarbetet

Arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare

Kyrkogårdsvaktmästare