Foto: Kristin Lidell /Ikon

Kyrkan finns här för dig även i Coronatid

Nyhet Publicerad Ändrad

Känner du dig ensam, orolig och behöver någon att prata med? Här finner du bland annat kontaktuppgifter, information gällande hemhandling, länk till webbsända gudstänster/andakter samt övrig information som rör Corona.

Viktigt meddelande från Globala Gruppen - Att stå på modets sida

Det är viktigt att vi idag visar omtanke om varandra här hemma samt våra medmänniskor på andra platser i världen. Läs mer om detta samt hur du kan vara med och bidra till en bättre värld.

Känner du dig ensam och behöver någon att prata med?

Känner du en oro inför den situation vi befinner oss i just nu, en verklighet vi alla på olika sätt måste anpassa och förhålla oss till, så finns vi här, även om vi har begränsat vår verksamhet i läget med Coronaviruset. Präst och Diakon finns tillgängliga för samtal. Här finner du mer information om hur du skall gå tillväga.

Känner du att du vill gå till kyrkan men inte kan eller bör?

För dig som vill vara med på distans finns möjligheten att följa gudstjänster samt våra lokala andakter hemifrån.

Begravningsgudstjänster utomhus

Vi erbjuder nu som alternativ att ha begravningsgudstjänst utomhus. Kontakta kansliet 054-51 24 00 för mer information.

Att tänka på gällande coronaviruset

Ansvariga myndigheter framhåller följande råd: Tvätta händerna, undvik att vidröra ansikten, undvik att ta i hand, håll distans till personer som hostar och gå inte till jobbet om du är sjuk.