Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hammarö församling Besöksadress: Bruksgatan 1, 66330 SKOGHALL Postadress: BOX 47, 66321 SKOGHALL Telefon: +46(54)512400 E-post till Hammarö församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ärkebiskopens uttalande med anledning av #vardeljus

Över världen delas nu skakande berättelser om övergrepp, sexuella trakasserier och sexism. #MeToo är omvälvande. Det avslöjar våld och maktmissbruk som borde höra historien till. Vi ser kvinnor i bransch efter bransch resa sig. I helig vrede säger de: Nu räcker det!

Jag önskar att vi kunde säga att kyrkan är fri från sådana kränkningar. Men jag vet också att så inte är fallet. Uppropet #Vardeljus talar ett tydligt språk. Några av händelserna som berättas har varit föremål för juridiska och kyrkorättsliga processer, andra har levt i tystnaden, tills nu.

Dessa berättelser måste få höras. Jag har undertecknat uppropet och jag känner vrede över de strukturer som tillåter att sådant fortfarande sker. Samtidigt har jag som ärkebiskop ett ansvar för att vi reagerar och förändrar.

Vi vet att sexuella övergrepp sätter djupa och långvariga spår i en människas liv. I Svenska kyrkan har vi de senaste tjugo åren medvetet arbetat med att bemöta och förebygga sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang. Vi vet hur viktigt det är att den utsatta blir lyssnad till, trodd på och får hjälp att placera skulden. Det är aldrig den utsattas fel!

Vi arbetar med kvalitetssäkring av barn- och ungdomsarbetet. För några månader sedan lanserade vi tillsammans med Svenska kyrkans Unga och Scouterna ett ledarmaterial, Trygga Möten, för konfirmandledare och ungdomsledare i Svenska kyrkan.

I varje stift finns kontaktpersoner – en man och en kvinna utsedd av biskopen – som är utbildade att möta och stödja den som upplever sig sexuellt kränkt av en kyrklig anställd, förtroendevald eller annan person.

Uppropet #Vardeljus visar att det arbetet behöver fortsätta. Och inte bara det. Arbetet behöver också utvärderas och uppgraderas.

Nu räcker det!

Antje Jackelén

Ärkebiskop i Svenska kyrkan och undertecknare till uppropet #Vardeljus
Om uppropet #vardeljus
I den massiva uppslutningen kring #metoo ser vi hur fasader faller, även de mest välputsade, där man minst anade. Ingen yrkesgrupp är förskonad. #vardeljus är kyrkans upprop mot övergrepp och kränkningar. Uppropet har skrivits under av 1380 kvinnor inom Svenska kyrkan. Det är nog nu.

Kyrkan måste vara en trygg plats både för den som är besökare eller hjälpsökande och för den som arbetar där, anställd eller frivillig. Kyrkans ledare på alla nivåer är förebilder. Efter #metoo och #vardeljus finns inga ursäkter för maktmissbruk eller sexuella övergrepp och kränkningar, oavsett var i samhället de sker. Ljuset ska få lysa klart. 
Vi vågar berätta 
På bloggen vardeljus.blog kan du läsa berättelser om kvinnor inom Svenska kyrkan som drabbats. Förövare kan vara både anställda, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor. Drabbade blir inte bara kvinnan som utsatts - effekterna av ett övergrepp eller kränkning påverkar det fortsatta arbetet.
Stöd efter sexuella övergrepp
HAR DU SJÄLV BLIVIT UTSATT?
Har du eller någon du känner blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp? Kyrkans präster och diakoner är utbildade i att möta människor i samtal. De har tystnadsplikt och det kostar inget att prata med en präst eller diakon. Läs mer om samtal och stöd här på webben eller ring 019-14 14 00. Jourhavande präst på telefon och på nätet kan ta emot dina frågor och funderingar under kvällstid.

VAD GÄLLER I KYRKANS VÄRLD?
Den viktigaste insikten när det gäller förebyggande arbete är att veta att det sker sexuella övergrepp också i kyrkliga miljöer. Att bryta tystnaden om sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang och tala sant om livet är av största vikt för Svenska kyrkans trovärdighet. Svenska kyrkan, Karlstads pastorat har tydliga riktlinjer för hur vi hanterar sexuella övergrepp. För varje stift finns dessutom två kontaktpersoner som är utsedda av biskopen. Du hittar kontaktpersonerna och mer information på Karlstads stifts sida.