Anmälan barnverksamheten

Välkommen att göra din anmälan till barnverksamhetens grupper!

Babyrytmik 1 - Tisdagar kl. 10.00-11.30 på Arken, hösten 2020. Anmälan tas emot f.o.m. 17/8. Obs! Gruppen är fulltecknad. Man kan stå på reservplats.

Babyrytmik 1- Tisdagar kl. 10.00-11.30 på Familjecentralen, hösten 2020. Anmälan tas emot f.o.m. 17/8. Obs! Gruppen är fulltecknad. Man kan stå på reservplats.

Babyrytmik 2-Onsdagar kl. 10.30-12.00 på Arken, hösten 2020. Anmälan tas emot f.o.m. 17/8. Obs! Gruppen är fulltecknad. Man kan stå på reservplats.

Babyrytmik 2-Torsdagar kl. 13.00-14.30 på Arken, hösten 2020. Anmälan f.o.m. 17/8. Obs! Gruppen är fulltecknad. Man kan stå på reservplats.