Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Utskott

Kyrkorådet har tillsatt tvåutskott, ett personal- och arbetsutskott för beredning av bl.a. personalfrågor samt ett teknisk utskott för beredning av fastighetsfrågor och begravningsverksamhet.

(S) = Socialdemokraterna
(KV) = Kyrkans Väl

Personal- och Arbetsutskottet

Ordinarie

Lars Rande (S), ordf.
Lars Tunkrans (KV)
Björn Lundin (S), v. ordf.

Ersättare

Eva Olovsdotter (KV)
Görel Bohlin (S)
Carina Halfvards (S)

 

Tekniska utskottet / begravningsfrågor

Ordinarie

Gert Lindström (S) - ordf.
Lena Kanström (KV) - v. ordf.
Agneta Holmberg (S)

Ersättare

Magnus Andersson (KV)
Margareta Klasén (S)
Sam Sandberg (S)

I Tekniska utskottet ingår även begravningsombud från Länsstyrelsen.