Utskott

Kyrkorådet har tillsatt tvåutskott, ett personal- och arbetsutskott för beredning av bl.a. personalfrågor samt ett teknisk utskott för beredning av fastighetsfrågor och begravningsverksamhet.

(S) = Socialdemokraterna
(KV) = Kyrkans Väl

Personal- och Arbetsutskottet

Ordinarie

Lars Rande (S), ordf.
Lars Tunkrans (KV)
Björn Lundin (S), v. ordf.

Ersättare

Eva Olovsdotter (KV)
Görel Bohlin (S)
Carina Halfvards (S)

 

Tekniska utskottet / begravningsfrågor

Ordinarie

Gert Lindström (S) - ordf.
Lena Kanström (KV) - v. ordf.
Agneta Holmberg (S)

Ersättare

Magnus Andersson (KV)
Margareta Klasén (S)
Sam Sandberg (S)

I Tekniska utskottet ingår även begravningsombud från Länsstyrelsen.