Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ton-fiskarna!

En kör för dig som är 4-5 år. Varmt välkommen till småbarnskör med musiklek!

Här står lusten, leken och upptäckandet av musikglädjen i centrum. Vi använder olika sinnen och sjunger unisona sånger. Alla kan vara med!
Ton-fiskarna kommer medverka vid vissa gudstjänster.

Torsdagar 16.00-16.30 i Vilunda församlingshem.

För information och anmälan kontakta körledare: Maria-Helena Karlqvist
maria.helena.karlqvist@svenskakyrkan.se, 555 168 23

Mer information

Maria Helena Karlqvist

Hammarby församling