Foto: Kristin Lidell/IKON

Tisdagsmässa

Varje tisdag kl. 13.00 i Vilunda kyrka.

Vi startar tisdagen med att tillsammans fira en enklare mässa. Vi öppnar Vilunda kyrkas portar kl. 13.00 och samlas till nattvard och bön. Mässan är en enklare variant som tar cirka 30 minuter. Därefter välkomnas alla till Tisdagsfika i församlingshemmet.