Foto: Congerdesign/Pixabay.com

Sorgegrupp

”Jag sörjer, alltså har jag älskat” Jostein Ørum, präst Samtalsgrupp för dig som under det senaste året har förlorat en närstående.

När sorgen drabbar oss kan det vara svårt att hitta någon att dela den med. Du som under det senaste året har förlorat en närstående får möjlighet att samtala och dela erfarenheter med andra i liknande situation. I en sorgegrupp träffas man fem gånger, samt en återträff senare.

Vi träffas i Vilunda församlingshem fem måndagar kl. 17–18.30 med start 19 oktober. Träffarna börjar med en kopp kaffe med smörgås, sedan samtalar vi.

Kontakta Marita Erlandsson om du har några frågor om gruppen.

Vill du veta mer?

Marita Erlandsson svarar gärna på dina frågor om sorgegruppen. Du hittar hennes kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vill du anmäla dig?

Anmäl dig senast 12 oktober till Jeanette Enqvist, 08–555 168 28 eller Pia Antonsson, 08–555 168 27

Vi som leder sorgegrupper är