Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Trygga räkan - en träffpunkt för dig och ditt barn på 6-16 månader

Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara, så börjar psalm 248, vilken ofta sjungs i samband med dop. Tänk dig en person med Stockholmsdialekt läsa strofen ”trygga-re-kan” och du förstår ursprunget till namnet Trygga Räkan.

På trygga räkan kan du som är föräldraledig med ditt barn få möjlighet till att träffa andra föräldrar. Här kan du få prata om både det roliga och det svåra med att vara småbarnsförälder, såsom rutiner, lek, samspel och ditt självförtroende som förälder.
Pedagog Mikaela Söderberg (Mickis) och diakon Marita Erlandsson leder samtalet utifrån teman som gruppen själv väljer.

Träffen börjar med en sångstund. Det finns tillgång till fika under samtalet samt leksaker till barnen. Efter träffen det möjlighet att dröja sig kvar för lunch och värma mat i micro. Färdigrätter för vuxna finns att köpa till självkostnadspris.

marita och mikaela

Marita Erlandsson är utbildad socionom och diakon, hon har lång erfarenhet av att träffa småbarnsföräldrar i sitt yrke. Tidigare arbetade hon på socialtjänsten. Sedan 2003 har hon arbetat i Svenska kyrkan och har utvecklat konceptet Trygga räkan.
Mikaela Söderberg är församlingsassistent med lång erfarenhet av arbete med barn och unga i Hammarby församling. Hon håller i allt från bebiscafé och småbarnssång till fritidsskoj med mellanstadiebarn och körer. Hon arbetar även, ihop med pedagoger och präster, med församlingens konfirmander och ungdoms-
grupper.

anmäl dig till Mickis senast måndag 9 september.

Trygga räkan är öppet för alla oavsett tro eller icke-tro och träffas i Vilunda församlingshem. Man träffas i ett begränsat antal personer per grupp. Församlingen startar upp fler grupper allt eftersom.
Första gruppen träffas fem torsdagar 10.00 - 11.30 med start 12 september. Anmäl dig till församlingsassistent Mikaela Söderberg

Marita Erlandsson

Hammarby församling

Syföreningen, Tisdagsfika, Diakon, Samtal och stöd, Enskilda samtal

Mer om Marita Erlandsson

Diakon, samtal och stöd, äldreverksamhet

Mikaela Söderberg

Hammarby församling

Ungdom, Församlingspedagog, Himlaskoj, Änglakören, Sångfåglarna, Musikverksamhet, Skolverksamhet, Musikverksamhet_Barn, Konfirmandverksamhet, Konfirmandansvarig, Barn och ungdom

Mer om Mikaela Söderberg

Församlingsassistent, barn, konfirmander, ungdomar, skola