Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Drömgrupp, hösten 2019

Hammarby församling fortsätter sin drömgrupp under hösten 2019. I en drömgrupp tolkar vi inte varandras drömmar, utan försöker hjälpa varandra att bygga broar mellan drömmens bilder och våra liv.

Vi träffas varannan måndag kl. 18-20 i Vilunda församlingshem (max 9 deltagare) Ledare är Eva Ogden, utbildad inom drömarbete i grupp enligt den amerikanske psykoanalytikern och drömforskaren Montague Ullmans drömarbetsmetod.
Vill du veta mer? Kontakta Eva eller Ann-Sofie.

Kontaktuppgifter

Eva Ogden, Tfn. 073 140 21 09
Ann-Sofie Lundin, präst 08 555 168 14
Kostnad för en termin är 350:-. Avgiften ska vara betald till plusgiro 10 04 14-2 före 1 september 2019.

Höstens datum för drömgruppen

9 och 23 september
7 och 21 oktober
4 och 18 november
2 december (vid behov: 16 dec.)