Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hammarby församling Besöks- och postadress: Kyrkvägen 9, 19478 UPPLANDS VÄSBY Telefon: +46(8)55516800 E-post till Hammarby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Behöver du hjälp i din sorg?

Var och en möter sorg på sitt sätt. Inom Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att hjälpa människor att möta och hantera sin sorg. Alla församlingar erbjuder stöd i form av samtal eller sorgegrupper för de som behöver

En sorgegrupp inom Svenska kyrkan brukar se ut som så att man träffas i en grupp om fem till åtta personer tillsammans med en erfaren ledare. Mötesledaren öppnar samtalet och finns där för att se till alla får komma till tals, får hjälp med att formulera det som är svårt att sätta ord på och att var och en känner sig hörd och sedd.

samtal med olika teman

Deltagarna lov att berätta om sig själv, om personen, tiden innan dödsfallet, tiden efter och framtiden – vägen framåt. Varje träff har sitt tema och det som sägs i sorgegruppen är menat att stanna där. Att få dela sin berättelse i ett tryggt rum och bli sedd gör att det inte brukar dröja länge innan deltagarna känner en stark tillit till varandra, och ibland utvecklas nya vänskapsband.
Varje församling inom Svenska kyrkan brukar kunna erbjuda deltagande i en sorgegrupp per år. Det kan vara stor skillnad på att förlora en livskamrat mitt i livet eller på ålderns höst. Att mista ett barn eller en förälder skiljer sig också åt. Därför vill Svenska kyrkan i Stockholm ge möjlighet att erbjuda sorgegrupper där alla har någorlunda samma erfarenheter som man själv – även om ingen berättelse är den andras lik. Församlingarna samarbetar och även om det inte finns någon aktiv sorgegrupp i församlingen just nu så är man alltid välkommen att höra av sig ifall man känner behov av stöd.

vill du prata om din sorg?

Rekommendationen är att det har gått en tid sedan dödsfallet så att den mest akuta sorgen har klingat av lite. I det läget finns det istället möjlighet till enskild själavård hos präst eller diakon.
Om du känner behov av att prata av dig om din sorg - i grupp eller enskilt - är du alltid välkommen att höra av dig till din församling. Du kan kontakta den präst eller diakon som du själv önskar eller känner förtroende för.
För specifika frågor om sorgegrupper får du gärna kontakta Lisa Hofverberg, diakon i Hammarby församling, som förmedlar kontakten med sorgegrupper inom Stockholmsområdet.