30 October 2016, Lund, Sweden: Candles lit before ecumenical Sunday mass in Lund Cathedral, where a procession of children from the Catholic parish of Saint Thomas joined, in anticipation of the Lutheran-Catholic reformation commemoration with the Lutheran World Federation and Pope Francis on 31 October. At the mass, greetings were given by LWF President Bishop Munib Younan, who said, "Jerusalem, where the holy spirit founded the church, needs you. Jerusalem needs your prayers, your support, to make sure Christians do not all leave the Holy Land, but stay, seeking justice. The joint commemoration, and the document from Conflict to Communion calls, Lutherans and Catholics, to witness together."
Foto: Albin Hillert

Nyfiken på kristen tro?

Välkommen på föredrag och samtal om kristen tro tillsammans med prästen Ewa Schmidt. Vi träffas vid sex tillfällen med början 2 september.

Vi träffas fyra onsdagar och två söndagar under hösten

Delta när du har möjlighet. Det är gratis och du behöver inte föranmäla dig.

Träffarna leds av prästen Ewa Schmidt. Efter kursen har du möjlighet att bli döpt eller konfirmerad i samband med högmässan kl. 11.00 i Vilunda kyrka.

 

datum för träffarna

 
Onsdagar 19.00–20.30
  • 2 SEP Markusevangeliet
  • 23 SEP Matteusevangeliet
  • 14 OKT Lukasevangeliet
  • 11 NOV Johannesevangeliet
 
Söndagar 12.30–14.00
  • 18 OKT Dop, nattvard och kyrkliga föremål
  • 1 NOV Döden och dödsriter – begravningsriter ur ett historiskt perspektiv

På onsdagarna är du välkommen att fira kvällsmässa 18.00 i Vilunda kyrka och tillsammans inta kvällsmat 18.30 i församlingshemmet innan föredraget börjar.

På söndagarna är du välkommen att fira högmässa 11.00 i Vilunda kyrka och vara med på kyrkkaffe 12.00 i församlingshemmet innan föredraget börjar.

Vill du veta mer?

Ewa Schmidt

Hammarby församling

Mer om Ewa Schmidt

Präst, samtal och själavård

Psaltaren 139

Herre, du rannsakar mig och känner mig.

Om jag står eller sitter vet du det,
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

Om jag går eller ligger ser du det,
du är förtrogen med allt jag gör.

Innan ordet är på min tunga
vet du, Herre, allt jag vill säga.

Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.

Den kunskapen är för djup för mig,
den övergår mitt förstånd.

Var skulle jag komma undan din närhet?
Vart skulle jag fly för din blick?

Stiger jag upp till himlen, finns du där,
lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

Tog jag morgonrodnadens vingar,
gick jag till vila ytterst i havet,

skulle du nå mig även där
och gripa mig med din hand.

Om jag säger: Mörker må täcka mig,
ljuset omkring mig bli natt,

så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen,
själva mörkret är ljus.