Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Enskilda samtal

För dig som vill ha ett enskilt samtal finns församlingens diakoner och präster till förfogande. Alla är välkomna oavsett livsåskådning. Vi har tystnadsplikt. Ingen avgift då verksamheten finansieras av medlemsavgifter.

Diakon

Marita Erlandsson

Hammarby församling

Diakon, Enskilda samtal, Samtal och stöd, Syföreningen, Tisdagsfika

Lisa Hofverberg

Hammarby församling

Diakon, Enskilda samtal, Hammarby församlings hjälpfond, Integrationsarbete, Internationellt arbete, Samtal och stöd, Språkcafé, Vuxenverksamhet

Präst

Ann-Sofie Lundin

Hammarby församling

Enskilda samtal, Gudstjänst Annorlunda, Komminister, Präst, Samtal och stöd, Sjukhuskyrkan, Sjukhuskyrkan - präst, Sorgegrupper, Vuxenverksamhet

Elin Mellbin

Hammarby församling

Barn och ungdom, Konfirmand och ungdom, Konfirmander, Konfirmandverksamhet, Präst, Ungdom

Thomas Riddervik

Hammarby församling

Enskilda samtal, Komminister, Konfirmandarbetslag, Präst, Samtal och stöd, Vuxenverksamhet

Helka Sisättö-Elertson

Hammarby församling

Bibelsamtal, Filmkvällar, Finskpspråkig verksamhet, Finskspråkig, Frivilligarbete, Komminister, Par och familjeterapi, Präst, Samtal och stöd, Öppet hus

Cecilia Strömmer

Hammarby församling

Enskilda samtal, Kyrkoherde, Ledningsgrupp, Präst, Samtal och stöd