Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Drömgrupp

I en drömgrupp tolkar vi inte varandras drömmar, utan försöker hjälpa varandra att bygga broar mellan drömmens bilder och våra liv. Tycker du att det låter spännande, och vill veta mer?

Hammarby församling anordnar Drömgrupp två gånger per år; en gång på våren, och en gång på hösten. Ledare är Eva Ogden, med mer än 25 års erfarenhet av drömarbete i grupp enligt den amerikanske psykoanalytikern och drömforskaren Montague Ullmans drömarbetsmetod.

Viss kostnad tillkommer. Introduktionstillfället är gratis. Övriga tillfällen kostar 100 kr/gång (7 gånger = 700 kr).
Avgiften ska vara betald till plusgiro 10 04 14-2 före första ordinarie tillfälle.  

våren 2017

Vi träffas varannan torsdag kl. 18.30- 20.30 i Vilunda församlingshem (max sju deltagare)

8 och 22 januari
5 och 19 februari
5 och 19 mars
16 och 30 april
(samt ev. 14 maj)

Mer information

Ann-Sofie Lundin

Hammarby församling