Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Änglakören

Alla körklanger är vackra, men barnens röster klingar på ett alldeles speciellt vackert sätt.

Änglakören - vad är det?

Hammarby församling har en stor körverksamhet med körer för såväl vuxna som barn, nybörjare som mer proffessionella, svenskspråkiga som icke svenskspråkiga. I församlingen finns en stark musikalisk tradition, och kyrkomusiken spelar en viktig roll. Vårt utbud av musik är både brett och varierat, såväl vid gudstjänster som vid konserter.

Hammarby församlings barnkör vänder sig till alla barn från sex år.
Vi träffas onsdagar kl. 16.00 i Vilunda församlingshem och sjunger och har skoj tillsammans.

Allt mellan himmel och jord

Man skulle kunna säga att i Hammarby församlings barnkör får barnen lära sig grunderna i sångteknik samt träna upp sitt gehör. Och det är ju sant. Till viss del. Det viktiga är inte allt det som nyss beskrivits, utan den sångglädje och entusiasm som barnen visar upp. Som körledare är det viktigt att ta vara på den så att barnen kan förmedla den vidare. I Änglakören sjungs det en hel del - allt mellan himmel och jord, barnsånger, gospel, visor, musicals mm - och det är väl mest det vi gör men det är ju inte fy skam. Vi varvar sång och rörelse. Meningen är att man ska upptäcka glädjen i att musicera i grupp.
Hammarby församlings barnkör är en kör som sjunger tillsammans och har roligt tillsammans.

sväng och gung

Barnen i kören skulle, utan tvekan, trots sina begränsade röstresurser, kunna framföra mycket av sådant som våra vuxenkörer kan framföra. Det viktiga är dock att komma ihåg att barnkören måste få utvecklas på barnens villkor och i barnens takt. Pedagogiken, och arrangemangen av melodier som ska framföras, är anpassad till barnen. Det finns i varje ögonblick ett sväng och gung, en nerv, som genomsyras av barnens sprudlande entusiasm och glädje.

Mer information

Mikaela Söderberg

Hammarby församling

Mer information

Britt-Marie Gunnarsson

Hammarby församling

Musik, Körledare, Sångfåglarna, Kantor, Lunchmusik, Barnkör, Ungdomskör, Änglakören

Mikaela Söderberg

Hammarby församling

Konfirmandansvarig, Barn och ungdom, Konfirmandverksamhet, Sångfåglarna, Himlaskoj, Församlingsassistent, Musikverksamhet, Musikverksamhet_Barn, Skolverksamhet, Änglakören