Foto: Magnus Aronson

Ungdomssamling en gång i månaden

Vi började i september och gjorde en härlig vandring i Hamburg. För dig som är 14-18 år: Nästa tillfälle blir torsdagen, den 12 november.

Ungdomssamling en gång i månaden från september! 

Nästa tillfället blir torsdag, 12 november kl 17.30-19.00. Den som vill kan stanna kvar på veckomässan kl 19. Tillsammans sätter vi tider för resten av året.

Att vara konfirmerad är åldersgränsen nedåt, uppåt är den så länge du känner dig som ungdom! Sprid gärna denna information till våra ungdomar som inte läser församlingsbrev!

Kontakt: Per Edler, per.edler@svenskakyrkan.se