Foto: svenskakyrkan

SVENSKA KYRKANS UNGA

Ungdomar! Kom med ni också!

SVENSKA KYRKANS UNGA är den öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Vi har nu cirka 14 000 medlemmar i hela Sverige. Bli en del av gemenskapen du också!

Är du intresserat att vara med i Kyrkans Unga Hamburg, hör av dig till Katrin Tautermann: katrin.tautermann@t-online.de