Hamburg Kyrkoblad

Församlingens tidning kommer ut 3 gånger per år och informerar om allt som rör församlingens verksamheter, kalendarium, adresser, artiklar, nyheter m.m.

Kyrkobladet ges ut 3 gånger per år och skickas hem till församlingens medlemmar. Vi skriver om det som har varit, om det som kommer att ske och publicerar bilder från verksamheten. Allt som rör församlingen finns dokumenterat här.

Du som vill sponsra nya lilla formatet (A5) mot tryck av din logo är välkommen att höra av dig hos vår redaktör Margareta Schirmacher

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema i nästa utgåva: Omtanke

I nästa Kyrkobladet är temat  ”Omtanke”.  Hur tycker du att det är där du bor, på din arbetsplats eller i din idrottsförening? Inom familjen? Hur skulle du förklara  ordet omtanke på tyska?

Redaktionsgubbe

Vi på redaktionen är jättenyfikna på vad du tänker och tycker om temat ”Omtanke”. Skicka oss gärna dina tankar, upplevelser och åsikter! Vi ser fram emot ditt bidrag senast den 30 april 2021!

Mejla till:
hamburg@svenskakyrkan.se