Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hamburg Kyrkoblad

Församlingens tidning kommer ut 2 gånger per år

Kyrkobladet ges ut 2 gånger per år och skickas hem till församlingens medlemmar. Vi skriver om det som har varit, om det som kommer att ske och publicerar bilder från verksamheten. Allt som rör församlingen finns dokumenterat här.

Du som vill annonsera är välkommen att höra av dig
hos vår redaktör Margareta Schirmacher

ANNONSPRISER gällande från febr 2016:
Helsida:           250 euro + MwSt
Halv sida:        130 euro + MwSt
Kvarts sida:     70 Euro + MwSt
Annons mailas till Margareta Schirmacher
 
 
 
 
 

TIDNINGEN "DIE ZEIT" GAV UT EN SVERIGEBILAGA I JULI 2016
Bland andra svenska företag som har etablerat sig i "Sveriges sydligaste stad" Hamburg har även Svenska Gustaf-Adolfskyrkan i Hamburg fått utrymme i bilagan. Klicka här för att läsa artikeln!