Kyrkobladet

Församlingens tidning för vuxna och barn kommer ut tre gånger per år och informerar om allt som rör församlingens verksamheter, kalendarium, adresser, artiklar, nyheter m.m. "Kyrkobladet" är den allmänna tidningen, det finns även roliga inlägg för våra barn och ungdomar.

Kyrkobladet publiceras tre gånger om året och skickas hem till församlingens medlemmar. Vi skriver om det som har varit, om det som kommer att ske och publicerar bilder från verksamheterna. Allt som rör församlingen finns dokumenterat här. Vanligtvis brukar vi behandla ett särskilt tema per utgåva, där alla som vill kan skriva inlägg. Teman omnämns i alla kyrkoblad.

Du som vill sponsra mot tryck av din logo är välkommen att höra av dig hos vår redaktör margareta.schirmacher@svenskakyrkan.se

 
Föregående utgåvan finns att ladda ner här.