Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

KONFIRMATION

Här får du möjlighet att diskutera allt mellan himmel och jord.

Konfirmandträffarna för året 2019/20 är under planering! 

Här får du möjlighet att diskutera allt mellan himmel och jord. Tro och tvivel, religion och vetenskap, gott och ont, etik och moral, Bibel och kyrka, livet och döden. Vi kommer att prata om Gud, om människan, samhället och världen. Men framförallt så handlar konfirmandtiden om DIG! Om DINA frågor, DITT liv, DINA relationer.

För att kunna konfirmeras krävs att du är döpt, alternativt döps under konfirmandtiden, samt att du är eller blir medlem i Svenska Gustaf-Adolfsförsamlingen här i Hamburg.

Vid din anmälan får du de exakta tiderna. Detaljerad information om upplägget ges längre fram.

För mer information och anmälan, hör av er till prästen i Svenska kyrkan i Hamburg via mail: hamburg@svenskakyrkan.se eller +49-17662815374

 

Konfirmander 2014
Konfirmander år 2014 Bild: iak