Foto: Charlotte Angersbach

KONFIRMATION

Här får du möjlighet att diskutera allt mellan himmel och jord.

Konfirmandträffarna för året 2019/20 är igång

OBS! Konfirmationsgudstjänsten har skjutits fram till lördagen den 20 juni 2020.

Här får du möjlighet att diskutera allt mellan himmel och jord. Tro och tvivel, religion och vetenskap, gott och ont, etik och moral, Bibel och kyrka, livet och döden. Vi kommer att prata om Gud, om människan, samhället och världen. Men framförallt så handlar konfirmandtiden om DIG! Om DINA frågor, DITT liv, DINA relationer.

För att kunna konfirmeras krävs att du är döpt, alternativt döps under konfirmandtiden, samt att du är eller blir medlem i Svenska Gustaf-Adolfsförsamlingen här i Hamburg.

För mer information och anmälan, hör av er till prästen i Svenska kyrkan i Hamburg via mail: hamburg@svenskakyrkan.se eller +49-17662815374