Foto: Ikon/Alex Giacomini

KONFIRMATION

Vi planerar för att ha en konfirmandgrupp höstterminen 2021 och vårterminen 2022, med konfirmation på försommaren 2022.

Vi planerar för att ha en konfirmandgrupp höstterminen 2021 och vårterminen 2022, med konfirmation på försommaren 2022.

Under konfirmationstiden får du möjlighet att diskutera allt mellan himmel och jord. Tro och tvivel, religion och vetenskap, gott och ont, etik och moral, Bibel och kyrka, livet och döden. Vi kommer att prata om Gud, om människan, samhället och världen. Men framförallt så handlar konfirmandtiden om DIG! Om DINA frågor, DITT liv, DINA relationer.

För att kunna konfirmeras krävs att du är döpt, alternativt döps under konfirmandtiden, samt att du är eller blir medlem i Svenska Gustaf-Adolfsförsamlingen här i Hamburg.

För mer information och anmälan, hör av er till prästen, Per Edler, Svenska kyrkan i Hamburg via mail: hamburg@svenskakyrkan.se eller +49-17662815374 eller direkt till Per Edler på mobil 0176-628 153 74