Församlingsliv i Hamburg
Foto: iak

Bli medlem

Välkommen hem i Svenska Gustaf-Adolfskyrkan i Hamburg!

Vi hälsar just dig varmt välkommen i Svenska Gustaf-Adolfskyrkan i Hamburg!

Ansöka som medlem

Vi är registrerade i Tyskland som en "Eingetragener Verein" och lyder därmed under den tyska föreningslagen. Det officiella namnet är "Schwedische Gustaf-Adolfs-Kirche in Hamburg e.V.", men kallas också Svenska Gustaf-Adolfsförsamlingen. Antalet medlemmar den 31 dec 2019 var 643 personer, inklusive barn.

Församlingen är beroende av sina medlemmar och vi strävar efter att fler svenskar i Hamburg ansluter sig till församlingen för att vi ska kunna finnas kvar. Här hittar du ANMÄLNINGSBLANKETTEN.

Fr.o.m. 2020 har vi nya medlemsavgifter enligt följande:

Välkommen
Foto: Alex & Martin/IKON

Familjer betalar 100 Euro i årsavgift,
Enskilda personer
betalar 65 Euro per år,
Ungdomar, studerande/au-pairer
betalar endast 10 Euro per år.

Kyrkoskatt istället för medlemsavgift

Istället för medlemsavgiften kan du låta överföra din kyrkoskatt till oss. Detta är möjligt om du är:

  • Svensk medborgare 

    och
  • skriven i Hamburg.

Ladda ner blankett för att överföra din  kyrkoskatt till Svenska kyrkan i Hamburg.

Som medlem har du rösträtt inom vår förening på kyrkostämman, får vara med på samtliga fasta programtidersom erbjuds nästan dagligen. Du får "Kyrkobladet" och barntidningen ”Barnbidraget” och annan information regelbundet tillskickat (per post eller e-post) och har förköpsrätt för luciabiljetter. Datum meddelas alltid via nyhetsbrev och facebook.

Kontouppgifter

för gåvor/donationer och medlemsbidrag (som är avdragsgillt):
IBAN: DE30200505501226125373
BIC: HASPDEHH
Ladda ner blankett för autogiro (Einzugsermächtigung) så debiterar vi medlemsbidraget eller ett frivilligt bidrag efter egen uppskattning.

Läs mer om hur du på andra sätt kan stödja församlingen: klicka här.