Kristen tro och gudstjänster

Kristen tro är en tro på en Gud som av kärlek har gett dig och världen liv. I våra församlingar vill vi erbjuda möjlighet att på olika sätt fundera över vad kristen tro är, utveckla vår egen tro och ta del av andras tankar och funderingar.