Foto: Alexander Giacomini IKON

Konserter Första advent

Martin Luthers kyrka

Lördag 26 november
kl 16 Vi sjunger in advent tillsammans med MiMa-kören. Clara Nylander, solist. David Lindsö, trumpet. Marita Björck, dirigent. 

S:t Nikolai kyrka

Lördag 26 november
kl 10 Lördagsmusik. ”Europeiska möten”. Jenny Lagerström, flöjt. Jolanta Konopnicka Johansson, piano.

Första söndagen i advent 27 november

kl 18 Adventskonsert. Halmstads kammarkör. Karin Andersson, dirigent.

Kallställda lokaler i Halmstads församling.

Energisituationen i Europa är kraftigt ansträngd, vi kan förbättra situationen och hjälpa varandra genom att minska vår elanvändning. 

Det finns beräkningar att om man i hela Sverige skulle sänka elförbrukningen med bara 10% så skulle elpriset bli betydligt lägre för alla. Halmstads församling ser nu över sin egen elförbrukning för att visa solidaritet, spara på medlemmarnas pengar och bidra till en mer hållbar framtid.

Som en konsekvens av detta så kallställs Sperlingsholms kyrka, Gerekegården och Kyrkans hus till och med 31 mars.

Dessutom sänks temperaturen till 18 grader i våra större lokaler.

Gudstjänster och konserter som traditionsenligt brukar hållas i Sperlingsholms kyrka under advent och jul pausas eller flyttas till övriga kyrkor under 2023.