en kille i konfirmandkåpa som står och ler in i kameran.
Foto: Alex Giacomini

Konfirmation 2022/2023

Du som är född 2008 nu är det din tur! Kom och ta reda på vad kristen tro handlar om och vad den kan betyda just för dig! Här kan du läsa om de olika alternativ som finns och anmäla dig.

Anmälningsformuläret hittar du längst ner på denna sida. 

Du behöver inte ”tro på Gud” för att vara med.

Du behöver inte "tro på Gud" för att vara med. Du behöver heller inte ha bestämt dig för att du ska konfirmeras. Under konfirmandtiden träffas vi och pratar om viktiga frågor i livet: kärleken och relationer, livet och döden, omvärlden, vem är jag och vad vill jag med mitt liv. Du får möta berättelser och riter som under mer än tusen år präglat vår kultur och vårt samhälle. Du kommer att träffa andra konfirmander, ledare som är lite äldre än du samt vuxna. Kom och känn dig för!

Äventyrskonfa 

Vi erbjuder en konfirmandtid med äventyrliga inslag. Vi kombinerar 
samtalet om tron och livet med äventyr i naturen. Vi kommer bland annat att klättra, cykla och rida. I denna grupp ingår det två olika läger och någon aktivitetsdag.

START: 28 aug därefter träffas vi månd kl. 16–18 ojämna veckor. Vi ses även vissa söndagar och man är med i ungdomsgruppen.

PLATS: Martin Luthers kyrka och ungdomsgård.

LÄGER: klättring på hösten, ridning och cykling på tidig vår och ett läger på våren.

KONFIRMATION: 20 maj eller 27 maj 

Max 40 konfirmander i denna grupp.

Frågor om Äventyrskonfa? Kontakta:
Lise-lotte Johansson – församlingspedagog 
035-282 21 41 
liselotte.johansson2@svenskakyrkan.se

 

Konfirmand i S:t Nikolai

Följ med och se! Genom samtal, film, låtar, värderingsövningar, lekar, läger, studiebesök mm. upptäcker du mer om Gud, dig själv och andra.

START: sönd 4 sep. Därefter träffas vi ojämna onsd kl.17–20. Ungdomsgrupp jämna torsd kl. 19-21.

PLATS: S:t. Nikolai kyrka och församlingshem. 

LÄGER: En helg i oktober och en helg i april/maj.

 

Frågor om konfirmand i S:t Nikolai? Kontakta:
Anne-Lie Hoffert – församlingspedagog 
035-282 21 40 
anne-lie.hoffert@svenskakyrkan.se

 

 

Konfirmand på Kärleken

 

TORSDAGSKONFA

START: 1 sep. Träffas sedan udda torsd kl. 16–19.30. Ungdomsgrupp fre udda veckor kl. 19–22.30

PLATS: Kärlekens kyrkhem o Kyrka

LÄGER: Kommer både torsdagsgruppen och söndagsgruppen att ha tillsammans. hösten 2022 på Gullbrannagården 11–13 nov. Våren 2023. Resa till Tyskland i Martin Luthers fotspår. 31mar–4 apr.

KONFIRMATION: helgen 13–14 maj

 

SÖNDAGSKONFA

START: 4 sep. sedan udda sön 11–15. Ungdomsgrupp på fred udda veckor kl. 19-22.30

PLATS: Kärlekens kyrkhem o Kyrka

LÄGER: Kommer både torsdagsgruppen och söndagsgruppen att ha tillsammans. hösten 2022 på Gullbrannagården 11–13 nov. Våren 2023. Resa till Tyskland i Martin Luthers fotspår. 31mar–4 apr.

KONFIRMATION: Helgen 13-14 maj.

Frågor om torsdagsgruppen och söndagsgruppen? kontakta:
Anders Pihl - präst Kärleken/Holm
tel 035-282 21 02
anders.pihl@svenskakyrkan.se

Eller:
Stefan Westerberg - församlingspedagog Kärleken/Holm
tel 035-282 21 04
stefan.westerberg@svenskakyrkan.se

SOMMARKONFA UTAN LÄGER

Ett alternativ för dig som har mycket att göra under terminen och tycket att
sommaren tillbringas bäst med vänner och goda samtal om livet. Vi kommer att göra flera mindre utflykter under året som till Liseberg, Kungsbygget Äventyrspark. 
Vi spelar även minigolf, klättrar och paddlar kanot.

START: 4 dec kl. 10. Därefter en sönd i månaden dec–maj kl. 10–14 på Kärleken. Vardagar kl. 9–15 v. 24–26.

KONFIRMATION: 1 juli 2023

Frågor om sommarkonfa utan läger? Kontakta:
Susan Tronsson - präst
035-282 21 22
susan.tronsson@svenskakyrkan.se

 

 

 

Funkiskonfa

Svenska kyrkan i Halmstad erbjuder konfirmation för personer med olika funktionsvariationer. Riktar sig till ungdomar 14 år och uppåt. Hösten 2022 startar nästa omgång i Söndrums kyrka. Anmälan och kontakt: Ola Ivarsson - Diakoniassistent
035-16 13 09 ola.ivarsson@svenskakyrkan.se

Här nedan kan du anmäla dig till den grupp du vill vara med i. Sista anmälningsdagen
är den 19 juni 2022.Du kommer att få en bekräftelse via mejl på din anmälan.

Vi ser fram emot att få träffa dig - Välkommen!

Anmälan till konfirmationsläsning 2022-23

I samband med anmälan till konfirmation i Halmstads församling registreras de personuppgifter som uppges. Dessa kommer att behandlas av församlingens personal i syfte att administrera gruppen. Vi lämnar inte några uppgifter vidare och när konfirmationen varit raderas deltagarlistor. Det enda som kommer att finnas kvar är att det i konfirmandboken kommer att finnas en registrering på vilka som är konfirmerade.

Grupp av ungdomar sitter på en klippa och pratar
Konfirmand 2022 Foto: Magnus Aronsson