Foto: Johannes Frandsen IKON

Komminister, heltid

Är du vår nästa medarbetare? Vi söker dig som med dina gåvor och kvalitéer vill bidra till församlingens arbete och liv. Församlingens övergripande mål är: I Gemenskap Möta Jesus.

I Centrumområdet finner du en rik liturgi, en trogen gudstjänstfirande församling och ett högklassigt och varierat musikliv. Församlingslivet präglas av ett brett församlingsarbete för alla åldrar. Barn- och ungdomsverksamheten är livaktig. Församlingen bedriver förskoleverksamhet och kommer att utöka den under 2021. Vuxenverksamheten består av flera olika samtals- och studiegrupper. Diakonin påverkas av innerstadsproblematik med utsatthet som hemlöshet och missbruk och inom diakonin arbetar många ideella.

 

Ditt arbetsområde blir centrum av Halmstad med tjänstgöring i den katedralsliknande S:t Nikolai kyrka vid Stora torg, men ditt speciella ansvar blir Olaus Petri kyrka i ett bostadsområde strax öster om centrum. Du kommer även att ha ett ansvar som präst för barn- och förskoleverksamheten.

Du har idéer, visioner och entusiasm kring utveckling av gudstjänster och församlingsliv. Det finns möjlighet att påverka arbetet så att det passar dina gåvor och din passion.

I tjänsten ingår bl.a. gudstjänster, kyrkliga handlingar, barn- och förskoleverksamhet, vuxenverksamhet, undervisning, samtalsgrupper och enskilda samtal samt själavård.

Vi söker en god förkunnare, medveten liturg, inspirerande lärare och en lyssnande själavårdare.

Välkommen med din ansökan där du gärna få berätta om både dig själv och dina tankar kring att bygga en gemenskap med Kristus i centrum. Vi hoppas att du tycker om att arbeta i team och har stor social kompetens.

Upplysningar

lämnas av kyrkoherde Lars Björksell tel. 035-282 20 09 och personalsekreterare Eva Svedin tel. 035-282 20 10.
Facklig företrädare: KyrkA Ib Pihlblad tel. 0703 06 66 44, Vision Jan Grundström 035-17 97 43.

Skicka din ansökan och ditt CV till, Box 261, 30107 Halmstad eller via mail halmstads.forsamling@svenskakyrkan.se senast 2020.11.29