En glad diakon som krattar
Foto: Anna Hjalmarsson

Diakon 100% S:t Nikolai/Olaus Petri

Halmstads församling verkar i tre områden. Vi söker nu en diakon i området S:t Nikolai/Olaus Petri.

Området är beläget i de centrala delarna i Halmstad med mycket nybyggnationer. Diakonin finns i en kontext av innerstadsproblematik med utsatthet såsom hemlöshet och missbruk. En växande andel av befolkningen är äldre, där diakonin särskilt möter ensamhet och psykisk ohälsa. 

S:t Nikolai kyrka ligger vid Stora Torg. Visionen är att området kring kyrkan skall göras tryggare för människor i alla åldrar. Det finns tankar att implementera Grön diakoni med ideella vid S:t Nikolai kyrka och Kyrkans Hus, där du som diakon får ett särskilt ansvar. 

I S:t Nikolai finns ett rikt liturgiskt liv, en trogen gudstjänstfirande församling och ett högklassigt och varierat musikliv.  I församlingslivet finns ett brett församlingsarbete för alla åldrar. Barn- och ungdomsverksamheten är livaktig. I Olaus Petri präglas verksamheten av ett nära och personligt gudstjänstliv, körer, ungdomsgrupp, studie- och vuxengrupper och som diakon är du med och skapar olika mötesplatser för människor i olika åldrar. Du som diakon har en viktig plats i gudstjänstlivet.

I församlingen finns ett upparbetat ekumeniskt samarbete kring Nattcaféets verksamhet. Vi sätter stort värde på våra ideella medarbetare som finns i verksamheten.

Som person är det av vikt 

  • att du är trygg i dig själv
  • har vana att möta människor med missbruksproblem och psykisk ohälsa 
  • är flexibel och har förmåga att tillsammans med kollegor utveckla och driva det diakonala arbetet i församlingen

Vi söker dig som är vigd diakon i Svenska kyrkan eller är antagen diakonkandidat som har påbörjat eller snart ska påbörja det diakonala profilåret på Svenska kyrkans utbildningsinstitut. 

Meriterande för tjänsten är grundutbildning som socionom eller annan likvärdig utbildning. 

Tjänsten inkluderar uppsökande verksamhet, hembesök, samtal/själavård, Grön Diakoni, Nattcaféet, gudstjänster, andakter, arbete med ideella, Sjukhuskyrkans beredskap och samverkan med andra aktörer i samhället mm. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsintervjuer kommer att hållas måndag 23 maj.

För mer information:

Diakon - Lena Karlsson 035-282 20 68 
Områdeschef - Anki Liden 035-282 20 64 
HR-Ansvarig - Håkan Wallentin 035-28 21 24

Fackliga företrädare:

Jan Grundström, Vision, 0767–79 50 11
Ammi Jonsson, KyrkA, 0738-52 03 74

Välkommen med din ansökan senast 15 maj 2022

Skicka via e-post till; halmstads.forsamling@svenskakyrkan.se
Eller till; Halmstads församling, Box 261, 30107 Halmstad