Foto: Tommie Hvitfeldt

Arbetsledande diakon, heltid

Vill Du satsa på oss? Vi söker Dig som kan föra in oss i ett utvecklingsarbete som vi skapar tillsammans! Och därmed vill vi satsa på Dig! Vi har som övergripande mål: I Gemenskap Möta Jesus.

Halmstads församling har tre områden och nu söker vi dig som har en ambition att skapa och bygga kyrka med oss. 

Ditt område är i Centrum med den katedralsliknande S:t Nikolai kyrka, församlingens huvudkyrka. Här finns ett rikt och varierat musikliv med en trogen gudstjänstfirande församling. Barn- och ungdomsverksamheten är bred och konfirmandfrekvensen är hög. Diakonin påverkas av innerstadsproblematik med utsatthet som hemlöshet och missbruk. Vuxenverksamheten är varierande med olika studiegrupper

Olaus Petri kyrka ligger i ett bostadsområde strax utanför centrum. Här finns ett församlingshem som är sammanbyggt med kyrkan och vi arbetar gentemot vuxna med olika mötesplatser och gudstjänster.

Arbetsuppgifter:              

Det huvudsakliga arbetet är att arbetsleda ca 20 anställda medarbetare. Du arbetar utifrån delegation från kyrkoherden och ingår både i församlingens ledningsgrupp och i den pastorala ledningsgruppen. Till detta kommer gudstjänster och diakonalverksamhet.  Det finns stora möjligheter att arbeta med uppgifter som passar för dina gåvor och din passion.

Församlingen tillhandhåller chefsstöd. 

Vår sökprofil:

  •  Du har tydliga ledar- och chefsegenskaper samt erfarenhet av att vara arbetsledare.
  • Du har förmåga att kunna lyssna och bry dig om Dina medarbetare, samtidigt som Du vågar fatta beslut och vara tydlig.
  • Du har goda administrativa kunskaper och är insatt i budgetarbete och verksamhetsstyrning.
  • Du arbetar delegerande och i team både på församlings- och områdesnivå.
  • Du leder utvecklingen av området samtidigt som Du ser en helhet för församlingen.
  • Du har idéer, visioner och entusiasm kring utveckling av församlingslivet.
  • Du tycker om att reflektera teologiskt och pastoralt där du uppskattar och förespråkar mångfald.


Vi vill: Att du är diakonvigd i Svenska kyrkans ordning och har arbetsledarutbildning samt dokumenterad erfarenhet av arbetsledarskap.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Upplysningar

lämnas av kyrkoherde Lars Björksell tel 035-282 20 09 och personalsekreterare Eva Svedin 035-282 20 10.
Facklig företrädare för KyrkA är Ib Pihlblad 0703 06 66 44 och för Vision Jan Grundström 035-17 97 43.

Välkommen med ansökan, inklusive meritförteckning och löneanspråk, till Kyrkans Hus, Box 261, 301 07 Halmstad eller via mail halmstads.forsamling@svenskakyrkan.se senast 2020.11.29.