Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorådets personalutskott

Kyrkorådets personalutskott sammanträder en gång i kvartalet samt vid behov. På dagordningen finns personal- och arbetsmiljöfrågor.

Personalutskottet väljs, liksom övriga råd, under perioder om fyra år. Till mandatperioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2021 har följande ledamöter valts: Tommy Claesson, Birgitta Hagström samt Tommy Engström. Utöver dessa ingår kyrkoherden i personalutskottet. Till ersättare har Svea Gustafsson, Ture Andersen och Margareta Malmström utsetts.

Personalutskottets ledamöter är arbetsgivarens representanter i församlingens arbetsmiljökommitté.

Kontaktuppgifter till personalutskottet hittar du nedan.

Kontakt personalutskottet

Ordförande
Tommy Claesson
tfn 0220-161 29
070-559 06 98
E-post

Vice ordförande
Birgitta Hagström
tfn 0220-133 32
073-342 45 89
E-post