Personalen bjudet på ett shownummer vid den årliga frivilligfesten
Foto: Medarbetare

Kyrkorådets personalutskott

Kyrkorådets personalutskott sammanträder en gång i kvartalet samt vid behov. På dagordningen finns personal- och arbetsmiljöfrågor.

Personalutskottet väljs, liksom övriga råd, under perioder om fyra år. Till mandatperioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2021 har följande ledamöter valts: Tommy Claesson, Birgitta Hagström samt Tommy Engström. Utöver dessa ingår kyrkoherden i personalutskottet. Till ersättare har Svea Gustafsson, Ture Andersen och Margareta Malmström utsetts.

Personalutskottets ledamöter är arbetsgivarens representanter i församlingens arbetsmiljökommitté.

Kontaktuppgifter till personalutskottet hittar du nedan.

Kontakt personalutskottet

Ordförande
Tommy Claesson
tfn 0220-161 29
070-559 06 98
E-post

Vice ordförande
Birgitta Hagström
tfn 0220-133 32
070-234 12 46.
E-post