Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Skolvandringar

Skolan och kyrkan har ett gemsamt mål vilket är elevernas väl och att ge dem en bra värdegrund att ta med sig på sin resa vidare i livet.

Skolorna i Hallsberg och Svenska kyrkan i Hallsberg har sedan lång tid tillbaka haft en bra och givande relation. Många elever besöker kyrkorna i samband med guidade rundvandringar, skolavslutningar eller andra evenemang och kyrkans personal har alltid blivit välkomnad till skolorna. Sedan ett par år tillbaka deltar t.ex. alla klasser i årskurs 4 i etikarbetet som kallas Riddarskolan. Ett mycket roligt och utvecklande arbete. Här nedan följer alla de aktiviteter som Hallsbergs församling erbjuder grundskolan i Hallsberg.