Barn som vandrar på en skogsstig

Pilgrimsbarn

Pilgrimsbarn är för dig som är 8-12 år. Vi leker, skapar, sjunger och vandrar tillsammans. Följ i andras fotspår och lämna nya fotspår som andra kan följa. Varmt välkommen!

Välkommen till Pilgrimsbarn!

START VECKA 9, 2022

Pilgrimsbarn är för dig som är 8-12 år. Tillsammans kommer vi att upptäcka mer av vår omgivning, oss själva och varandra. Genom vandring kommer vi följa i andras fotspår och själva lämna fotspår som andra kan följa. Vi kommer att leka, skapa (ex. göra våra egna vandringsstavar), sjunga, fika och vandra både utom- och inomhus. Pilgrimsbarn vill skapa utrymme där barn kan tänka stort, kritiskt och självständigt och lära sig dra slutsatser av sitt tänkande. Vi avslutar våra träffar med att äta tillsammans.

TID: Tisdagar kl. 16.30-18.00
PLATS: Församlingsgården vid Adventskyrkan

Varmt välkomna!


Anmälan till Veronica Hagberg