Meny

Information från kyrko- och fastighetsutskottet

Under sensommaren kommer Adventskyrkan och Sockenkyrkan att renoveras. Här kan du läsa mer om vad som kommer att hända.

Information till församlingen i Hallsberg

Gällande Adventskyrkans kyrkorum har vi i Kyrko- och fastighetsutskottet, KFU, har arbetat vidare på ett förslag från 2018 som kyrkorumsgruppen tagit fram. Detta kommer att hända:

  • Alla bänkrader tas tillfälligt bort och golvet kommer att slipas och lackas.
  • Bänkarna återställs, men inte de tre främre raderna vilka ersätts med stolar, allt efter behov.
  • Bänkdynorna ersätts med nya som får samma kvalitet och utseende som de nuvarande dynorna.
  • Mariastatyn flyttas från sin nuvarande plats fram till koret och en ny hylla har anskaffats.

Arbetet beräknas utföras under delar av augusti och september och under den tiden kommer Adventskyrkan att hållas stängd. Söndagarnas gudstjänster och förrättningar kommer att hållas i Sockenkyrkan. Tisdagarnas veckomässor firas i Godheten i Församlingsgården.
----------------

Församlingsgårdens övre entré förses med ett tak ut mot den dörröppnare som redan finns. Detta arbete beräknas utföras under hösten 2020.
----------------

Under våren fick nödutgången genom gamla sakristian bredare karmöppning och handikappsramp har anlagts på utsidan.

 

Bernth Gahm
Ordförande i Kyrko- och fastighetsutskottet