Dagkören

En kör med gemenskap i sång och glädje. För dig som är dagledig och vill prova på hur det är att sjunga i kör.

Dagkören har en lång historia i Hallsbergs församling. Kören låter både övning och kaffepaus ha sin tid. Kören deltar bland annat i gudstjänster och har egna konserter. Kom som du är!

Torsdagar kl. 15.00-16.30
Plats: Församlingsgården


 Varmt välkommen!

Sjung lovsång alla länder, och prisa Herrens namn

Psalm 680