Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Medlemskap

I kyrkan finns det rum för alla. Det finns människor som har varit med i hela sitt liv, andra som har varit borta men kommit tillbaka och några som är nya. I Svenska kyrkan är alla lika välkomna.

Att du och andra är med i kyrkan är en förutsättning för att den ska fortsätta finnas, både nu och i framtiden.

Medlem genom dopet
Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med kyrkoherden.

Barnet som medlem
Barn som döps i Svenska kyrkans ordning blir medlem i Svenska kyrkan. Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om de inte är döpta. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Inträde i Svenska kyrkan
Fyll i blanketten på den här sidan, skriv ut och skicka in den till församlingen där du bor.

Är du skriven i Hällefors skickar du blanketten till
Hällefors-Hjulsjö församling,
Klockarvägen 10
712 33 Hällefors

Medlemsavgift

Utträde ur Svenska kyrkan