Några små miniatyrdockor föreställer de tre vise männen som kommer med gåvor.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Musikgudstjänst i Tumbo kyrka

Julens psalmer och sånger

Välkommen till musikgudstjänst trettondedag jul, fredag den 6 januari kl. 18.00 i Tumbo kykra.

Medverkande:
DoReMi barnkör
dur & moll kören