Musik i Hällby

Satsa på körsång!

Måndagar 19.00-20.45

dur&moll-kören övar i musiksalen, församlingshemmet Skogsborg, Hällby.
Kören är en blandad vuxenkör som sjunger varierande musikgenrer.

Varannan söndag, jämna veckor 15.00-15.45

Ungdomskören övar i Hällby kyrka.
Kören sjunger blandad reperoar, mest gospel/pop.
Ålder: 15-25